ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 459 ]     

●`MEDITATIO MORTALIS`● № 136 ‘Chrystus jako perspektywa’ [esej]


m. b. drozd
_


meditatio № 136 - ‘ Chrystus jako perspektywa ’ [ e s e j ]


Przyjaźń ze Stwórcą
jest pomocna do rozpoznawania
prawdy i kłamstwa,
piękna i brzydoty,
dobra i zła.
Bez tego rozpoznania
możemy zatracić siebie samych,
swoją prawdę i swoją potrzebę obcowania z pięknem.

Materializm,
sekularyzacja,
relatywizm,
„stadny indywidualizm”,
populizm,
arogancja,
hedonizm,
cynizm,
snobizm,

to ograniczenia umysłu - w jakimś sensie -
na własne życzenie.
Przez nie zatraca się rzeczywistą relację przyjaźni
z Bogiem,
z człowiekiem,
z sobą.

▪ ▪ ▪

Cierpienie,
świętość,
wychowanie do wiary,
życie w rodzinie,
pokój,
miłość,
wolność,
szczęście,

to są prawdziwe problemy i wartości
współczesnego człowieka.

Jednak naszej rzeczywistości brakuje wypośrodkowania,
dlatego „skrajności chodzą parami”.

Jedna ze stron życia społecznego
tak bardzo wierzy w Boga,
że pod „przykrywką” doznawania bojaźni imienia Pańskiego
nieświadomie przemyca lęk do Boga.
A w języku biblijnym owa „bojaźń” Boża oznacza nie lęk,
ale uznanie tajemnicy Bożej transcendencji.

Przeciwległa zaś, druga ze stron,
proponuje i kreuje nową jakość życia:
„wolność rozpasania”.
W istocie, nie chodzi jej o żadną jakość, lecz o ilość!

Innymi i delikatnymi słowy tak to wyrażę:
zachęca się ludzi, szczególnie młodych,
do rejsu statkiem, którym sami mają kierować i płynąć.
Statek jest wyposażony
we wszystkie rodzaje sprzętu do nawigacji,
lecz nikt z pasażerów na tym się nie zna.
Pozostają im gwiazdy,
bo chcą płynąć i nie rozbić się
(nie wspominam nawet o celu tego rejsu).
Ale i tu nikt z nich nie posiada wiedzy do tego,
jak należy korzystać z sekstantu —*
czyli, z optycznego przyrządu nawigacyjnego
służącego do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem.

Po prostu:
człowiek nie panuje już nad swoją wiedzą i wynalazkami,
a co gorsza,
zapomina, ze gwiazdy to paradygmaty - punkty odniesienia.
Gwiazdy - to metafora wartości uniwersalnych,
dzięki którym możemy sensownie żyć.

▪ ▪ ▪

Podstawowym momentem
w życiu osoby ludzkiej
jest spotkanie z Osobą Chrystusa,
spotkanie,
które nadaje życiu perspektywę.
Chrystus jest holistyczną perspektywą człowieka.

Przez Niego, w Nim i z Nim
Deus Caritas est.

To spotkanie czyni nas zdolnymi
do przemian i samorealizowania się,
a wyraża się w prawdziwych relacjach
z innymi osobami.

Spotkać Jego,
to spotkać wszystko.

[ 29. 12. 2o1o ]

__________

* Sekstant – kątomierz lusterkowy, optyczny przyrząd nawigacyjny stosowany niegdyś w żeglarstwie i astronomii, służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy obiektami widocznymi na Ziemi. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sexta, co znaczy szóstą część, ponieważ kątomierz (limbus) – podstawowa część przyrządu, stanowi wycinek jednej szóstej koła. Najczęstszym zastosowaniem sekstantu jest określenie astronomicznej pozycji obserwowanej na podstawie pomiaru wysokości Słońca z kulminacji - tj. o godzinie 12 w południe czasu słonecznego, astronomicznej linii pozycyjnej na podstawie pomiaru wysokości Słońca i czasu (UTC) pomiaru lub określenie pozycji na podstawie pomiarów wysokości gwiazd rano i wieczorem - np. określenie szerokości geograficznej z pomiaru wysokości Gwiazdy Polarnej.

_ __ ___ ____ _____ ______ ___________ _________ ... święta ta Noc ...


moisey b. drozd
2010-12-30


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.


Co się z Wami dzieje? Wywiało Was?
Podpis: mb drozd     e-mail:
Dodano: 2010-12-30 13:42:44  Dziękuję za ten niezwykle mądry esej. Proszę w dalszym ciągu mocno dzierżyć ster i trzymać kurs. W Nowym Roku życzę wielu łask od Stwórcy.
Podpis: paja     e-mail:
Dodano: 2010-12-30 16:39:40  Dziękuję "Pajo".
Podpis: mb drozd     e-mail:
Dodano: 2010-12-30 18:49:18  Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2662851