ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 127 ]     

◘◘ □□ Czy Bóg istnieje ? 1. planeta Ziemia □□ ◘◘


słowo o „dies et mens”
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

Drodzy Przyjaciele,

nie leniuchowałem, lecz przez kilka dni, bez żadnych komentarzy i moich uzupełnień, pozwoliłem Wam i sobie na odetchnienie poprzez poezję. Moim pragnieniem było też, abyście odetchnęli trochę od trudnych tematów życia ludzkiego: religia i psychologia, przebaczenie, samoprzebaczenie, poczucie winy. Problemy te, o których pisałem, są arcyważne w kształtowaniu naszej tożsamości, abyśmy potrafili dysponować mądrze własną wolnością, niemniej przeto potrzebny jest odpoczynek od tych zawiłości. Jednak o problemach tych trzeba rozmawiać, nie bać się ich poruszać.

Chrześcijaństwo jest właśnie religią rozmowy i dialogu w całej pełni. Nie można traktować wiary w Chrystusa jako ideologii, czy jakiegoś aksjologicznego programu na życie, gdyż one zawężają całą naszą rzeczywistość do „sposobu na życie”, a chrześcijaństwo nie jest „sposobem na życie”, ale jest „życiem”. Chrześcijaństwo nie jest jakimś „matematycznym wzorem na życie”, ale jest „życiem”, bez względu na to, co się w nim wydarzy. To nie jest subtelna różnica semantyczna (ilościowa), lecz jest to różnica ogromna, bo jakościowa.

Napisałem, ze poezja daje odetchnienie. Czy poezja da odetchnąć ? Oto jest pytanie ? Poezja jest swojego rodzaju syntezą doznań, przeżyć i myśli ludzkiej. Streszcza ona to, co nie potrafimy streścić prozą i gadulstwem. Dlatego kocham poezję, bo odpoczywam w jej obszarze uniesienia i streszczającej historię „momentu” człowieczego. Dlatego jest mi bliski Jan Twardowski – niezwykły poeta werbalizujący tę „człowieczą chwilę ~ tu i teraz ~”. Dlatego bliski mi jest Czesław Miłosz – poeta kunsztu słowa i myśli.


Przyjaciele, coś ważnego powiem…,

zaproponuję teraz Wam trochę kosmologii i wiedzy ogólnej, aby wrócić znów do pytania na początku „Dies et mens”: „czy Bóg istnieje?”. Poruszymy tu sprawy proste, ale ważne. Będziemy mówić o tych rzeczach i cudach natury, które są wokół nas, a jakże często ich nie dostrzegamy i nie doceniamy. Zapraszam Was, i samego siebie, do stawiania odważnych pytań, ale także zapraszam do akceptacji odpowiedzi, które mogą się pojawić i nie zawsze będą zgodne z naszym wizerunkiem i postrzeganiem wszechświata, a poprzez wszechświat - Boga. Na pytanie: "czy On istnieje?" obszar odpowiedzi powinniśmy poszerzać poprzez to, co postrzegamy, czujemy, myślimy, modlimy się, do końca naszych dni na planecie Ziemia, i właśnie w tym tkwi pełnia piękna i cały sekret życia ludzkiego, ze historia każdego z nas jest ewoluowaniem myśli i ducha człowieczego do Nieskończoności, a poprzez wiarę w Stwórcę - Adonai, który Jest Osobą, do Nieśmiertelności. A już będąc tam, nasz proces poznawczy będzie dalej aktywny, gdyż człowiek wpisane ma w swoje istnienie POZNAWANIE. W to wierzę, ze w Nieśmiertelnej Nieskończoności nie ‘siądziemy na laurach’, lecz będziemy otwierać drzwi „niebiańskich komnat”, a one zaś ewolucyjnie będą prowadzić nas do coraz 'ładniejszych' i tajemniczych komnat.

Czy wejdziemy w końcu do Ostatecznej i Końcowej Komnaty Stwórcy ? Nie wiem ! I całe szczęście, ze nie wiem ! Zapewne kiedyś dowiem się tego.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░_____________część I - planeta Ziemia_____________


Czy Bóg istnieje?

Stopień złożoności naszej planety wskazuje na świadomego Projektanta, który nie tylko stworzył nasz wszechświat, ale także obecnie go podtrzymuje i Jest Obecny poprzez kreatywność Ducha. Świat, wszechświat, kosmos jest nieustannie stwarzany, a ewolucyjna aktywność, od najmniejszych cząsteczek elementarnych po kosmiczne czarne dziury, jest wszechobecna. Zasadą życia wszechświata nie jest przypadek, nie może być przypadek, gdyż nauki empiryczne szanujące prawdę - szczególnie fizyka i kosmologia - wykluczają przypadek.

Można podać niezliczone przykłady wskazujące na istnienie Bożego projektu—tutaj wymienimy zaledwie kilka z nich:

◘□ Ziemia □◘

1. Jej wielkość jest idealna. Rozmiar Ziemi i odpowiadająca mu siła grawitacji zapewniają utrzymanie przy planecie cienkiej powłoki gazowej—składającej się głównie z tlenu i azotu—o grubości nieprzekraczającej 100 km. Gdyby Ziemia była mniejsza, atmosfera byłaby niemożliwa, podobnie jak w przypadku Merkurego. Gdyby Ziemia była większa, atmosfera zawierałaby wolny wodór, tak jak atmosfera Jowisza (1). Ziemia jest jedyną znaną planetą, która ma atmosferę z odpowiednią mieszaniną gazów, umożliwiającą podtrzymanie życia roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego.

2. Ziemia znajduje się w odpowiedniej odległości od Słońca. Zwróćmy uwagę na występujące wahania temperatury, w przybliżeniu w zakresie od -30 do +50 stopni Celsjusza. Gdyby nasza planeta znajdowała się nieco dalej od Słońca, wszyscy byśmy zamarzli. Gdyby Ziemia znajdowała się bliżej Słońca, groziłoby nam spalenie. Nawet nieznaczne odchylenie od obecnego położenia Ziemi względem Słońca spowodowałoby, ze życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Ziemia zachowuje tę doskonałą odległość od Słońca, krążąc wokół niego z prędkością niemal 110 tys. kilometrów na godzinę. Ziemia obraca się również wokół własnej osi, co pozwala na codzienne ogrzanie i ochłodzenie całej powierzchni planety.

3. Biorąc pod uwagę siłę przyciągania grawitacyjnego Ziemi, doskonałą wielkością i odległością od naszej planety odznacza się również Księżyc. Oddziaływanie Księżyca powoduje formowanie się pływów oceanicznych i przemieszczanie olbrzymich mas wody, dzięki czemu nie ulegają one stagnacji, a z drugiej strony oceany nie przelewają się na kontynenty (2). [c.d.n.]
________


przypisy

(1) R.E.D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), p. 20
(2) The Wonders of God's Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL)

_ __ ___ ____ _____ ______ ____________ _______________ ...cum Deo !


moisey b. drozd
2009-06-19


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2661963