ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 25 ]     

~ DEUS ABSCONDITUS ~ ' Bóg ukryty ' cz. V [c.d.]


fenomen chrześcijaństwa

6. Izajasz, chrystologiczny prorok, wypowiedział te słowa, które do dziś są żywe i aktualne w literaturze : "Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!" (45, 15). Bóg pragnie, aby każdy człowiek zjednoczył się z Nim w miłości i osiągnął pełnię szczęścia w wieczności, dlatego kontakt człowieka z Bogiem nie może wynikać z konieczności czy z przymusu, lecz z całkowicie wolnego wyboru. Stwórca, powołując ludzi do istnienia, pozostaje Bogiem ukrytym, aby nie zniewolić ich wszechmocą prawdy i piękna. Dzięki temu ludzie sami podejmują decyzję opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu. Boża miłość jest pokorna i bezbronna, gdyż można nią wzgardzić i ją odrzucić. Staje się wszechmocna tylko wtedy, gdy człowiek ją dobrowolnie przyjmie.
Chrześcijaństwo jest wyjątkową, jedyną religią, której zasadą (principium) jest wiara w Boga narodzonego jako prawdziwy człowiek w Betlejem, z Maryi Dziewicy, następnie umęczonego, ukrzyżowanego i trzeciego dnia zmartwychwstałego w Jerozolimie. Prawda o Bogu, który objawił całą prawdę o sobie w Jezusie Chrystusie, odwiecznym Słowie i równocześnie pozostaje Bogiem ukrytym, należy do najważniejszych prawd chrześcijaństwa.

Pragnę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, ze dlatego Bóg pozostaje dla nas "ukryty", "nieoczywisty" w naszym postrzeganiu zmysłowo-intelektualnym - to znaczy nienarzucającym się i niezmuszającym nas do przyjęcia swego istnienia - iż do końca szanuje i respektuje dar wolności, którym nas obdarzył. Do końca nas zaakceptował i umiłował.

7. Świetnie o fenomenie chrześcijaństwa mówi M. Piotrowski [TChr] :
„ Wyjątkowość chrześcijaństwa wynika również z faktu, ze przyjście Mesjasza było przepowiadane przez wielu proroków i oczekiwane w ciągu dwudziestu wieków przed Jego narodzeniem w Betlejem. Żaden z innych założycieli religii - jak na przykład Mahomet, Budda czy Konfucjusz - nie był zapowiadany i oczekiwany.

To właśnie zapowiadany w proroctwach Mesjasz - Jezus Chrystus - jest centrum Starego i Nowego Testamentu. Tak więc od samego początku dziejów Jezus był zapowiadany i do dnia dzisiejszego jest czczony jako Zbawiciel - Bóg-Człowiek. Do naszych czasów jest to blisko 40 wieków rozwoju czci oddawanej Mesjaszowi. Fakt ten wymyka się wszelkim prawidłowościom, którym podlegają zjawiska historyczne. Jest to fenomen jedyny i niepowtarzalny w historii wszystkich religii ”.

[c.d.n.]


moisey b. drozd
2009-03-08


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2662418