ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 54 ]     

~ STWORZENIE ŚWIATA - Biblia czy kosmologia ? ~ cz. IV [c.d.]


4. podstawowe elementy ludzkiej kultury
_ ___ ____ _____ ______ ________ __________ ____________


Religia i nauka to dwa bardzo istotne elementy ludzkiej kultury. Bardzo istotne - bo ściśle wiążące się z ludzkim dążeniem do prawdy, do budowania swojego życia na prawdzie a w konsekwencji do świadectwa i służenia prawdzie. To co napiszę jest ważne, właściwie najważniejsze, otóż :

- w NAUCE chodzi o "prawdę ontologiczną": JAK JEST ? ;

- w RELIGII o "prawdę egzystencjalną": JAK BYĆ ?

Obydwie te prawdy (o ile w ogóle można je od siebie oddzielać) pozostają ze sobą w głębokiej relacji. Jedna bez drugiej byłaby zawieszona w próżni. Jedna bez drugiej istnieć nie mogą.


5. biblijna kosmogonia *(2) - GENESIS *(3)
_ ___ ____ _____ ______ ________ __________ ____________


W rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju (Genesis) przedstawiona jest religijna wizja narodzin, powstawania wszechświata. Ideą kosmologii biblijnej jest ukazanie ludziom istotnych prawd natury religijnej, chodzi o to, ze kosmos i żywe istoty zostały stworzone przez Boga, panującego nad czasem, różnego od świata materii i antymaterii, jedynego (!), Boga jako osoby (!).

wyjaśniam : Bóg co stworzył było „dobre”

Wszystkie rzeczy stworzone były dobre, lecz ciała niebieskie, zwierzęta, rośliny nie przestają być stworzeniami: nie należało ich wielbić. Biblijny redaktor chciał nade wszystko ustrzec Izraelitów, otoczonych przez wrogie ludy przed idolatrią *(4) i politeizmem. Zamierzał także wpoić im zasadę świętego odpoczynku siódmego dnia, odpoczynku szabatowego, podając za wzór działania i odpoczynek Stwórcy. Z tym zamiarem rozkłada pomiędzy dni tygodnia kolejne etapy stworzenia „nieba i ziemi”, czyli wedle hebrajskiej tradycji wszystkiego, co istnieje, całego świata.

Biblijna kosmogonia w swym literackim i artystycznym wymiarze trzyma się porządku systematycznego, a nie ściśle chronologicznego; nie przykłada też wagi do czasu trwania etapów stworzenia, wyznaczając im jednakowe ramy. Ta precyzyjna i zwięzła opowieść, o zaskakująco symetrycznej konstrukcji, prowadzi nas przez sześć dni stworzenia do momentu kulminacyjnego — pojawienia się człowieka.

_ __ ___ ____

mens [myśl]
_ __ ___ ____ _____ ______

(...)

Witaj dniu pierwszy

początku światłości,

dniu najszczęśliwszy

zwycięstwa nad nocą,

ten dzień ogłasza

Twoją Obietnicę

triumfu Życia

nad rozpaczą nocy
_ __ ___ ____ _____ ______ ___________ ____________[c.d.n.] ...cum Deo !
wyjaśnienie terminologii

*(2) Kosmogonia, z gr. κόσμος, kósmos (wszechświat, także ład, porządek) oraz gónos (pochodzenie) – mitologiczne lub religijne wyobrażenie o pochodzeniu świata – opowieść danej kultury o własnych korzeniach, jej mit o stworzeniu.
Kosmologia (z gr. kósmos - wszechświat oraz lógos - słowo, nauka) może być definiowana w najszerszym znaczeniu jako nauka (w sensie wiedzy nie tylko w rozumieniu współczesnej nauki) o kosmosie. Jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o pochodzenie, ewolucję i strukturę Wszechświata.

*(3) Genesis łac., Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu (por. Pentateuch; Exodus; Leviticus; Numeri; Deutoronomium).

*(4) Idolatria, bałwochwalstwo (gr. eidolon - obraz lub posąg, latreia - kult) - grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci przedmiotom i ludziom jako bóstwu.

W chrześcijaństwie bałwochwalstwo obejmuje wszelkie formy otaczania czcią, poświęcania uwagi przedmiotom kultu a także ludziom-idolom. Bałwochwalstwem jest poświęcanie nadmiernej uwagi czemukolwiek i komukolwiek, co ograbia chrześcijanina z czasu jaki powinien poświęcić na oddawanie czci Bogu.moisey b. drozd
2009-04-07


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2661940