ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 637 ]     

m.m: № 231 ▫ Dignitas hominis - ekspozycja godności ▫


m. b. drozd
_


meditatio № 231 ▫ Dignitas hominis * - ekspozycja godności ▫
«Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem»

— Antoine de Saint - Exupery


Mam bardzo wysokie wyobrażenie
o wielkości i godności człowieka.
Wewnętrzna równowaga pozwala dostrzec
wartość i godność istnienia.
Pragnienie Metafizyki zaś objawia się w sposób szczególny
w odnalezieniu Boga jako osoby i źródła istnienia –
On zaś jest wyjaśnieniem godności i moralności.
Poczucie godności i moralności sprawiają,
że ludzkie życie sensownieje i staje się piękne i godne,
pomimo trudu, dramatu, choroby, nieszczęścia …,
które spotykają niektórych ludzi.

.

Urodziłem się ze wszystkim,
czego mi trzeba było do szczęścia i spełnienia.
Ale gdy świat zaczął mnie przerażać,
rozmieniałem się na kawałki,
aby zażegnać niebezpieczeństwo.
To rodzaj wymiany:
„nie chcesz się bać, rezygnujesz z części siebie.
Oddajesz swoją godność, dumę, odwagę...
Po co ci godność, jeżeli żyjesz w ciągłym lęku?
Więc pozbywasz się jej - na razie.
Później żałujesz, gdy okazują się potrzebne”.
Przychodzi taki moment.Niektórzy napawają się „pomidorową” dumą i
pychą nadęcia, ze ktoś ich się boi.
Że ktoś czuje przed nimi lęk …
„Zachwyt” i lęk to silna kombinacja!

Czy nie wiedzą tego, ze strach nie ma godności?
Że przyjmowanie szacunku w poczuciu,
że ktoś to robi z lęku
jest czymś niezwykle smutnym i tragicznym?
Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego człowieka z góry
tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.

.

Co to jest godność?
Rodzić się i umierać jest czymś godnym?
Przecież zdarza się to każdemu żyjącemu stworzeniu.
Czy godność nie znaczy nic ponad to?
I takie wątpliwości napełniają serca ludzkie.
Nic w tym dziwnego.
Taki „chce” być świat?Dignitas hominis ( godność człowieka) należy do podstawowych zagadnień antropologii filozoficznej. Godność osobowa oznacza wartość człowieka, która jest stała, niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona. Godność osobowa wpisana jest w ontyczną strukturę człowieka, co oznacza, ze człowiek nie może się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej natury. Godność ta przysługuje każdemu tylko z tej racji, ze jest człowiekiem i to niezależnie jakim człowiekiem: małym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym itd. Rodzi to konsekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo nie można pozbawić życia dla jakichś celów.

Człowiek jest wartością samą w sobie – posiada godność. Godność osobowościowa – związana jest z nabytymi przez człowieka cechami, cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą dobroć, tym posiada większą godność osobowościową. Godność osobista – to poczucie bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji i relacji społecznej itp. (por. F.J. Mazurek: „Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka”).«Godzimy się z tym, ze nie jesteśmy wieczni, - ale nie możemy znieść tego, aby sprawy nasze i czyny - utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. Wtedy bowiem obnaża się pustka, która nas otacza»

— Antoine de Saint - Exupery


To nie dobrobyt czyni nas szczęśliwymi,
lecz dobroć i sposób widzenia własnego życia.
Сzłowiek zawsze może być szczęśliwy,
jeśli tylko tego zechce i 
nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić.
Prawdziwie godny człowiek to ten,
który się w nic nie „stroi”.
Zraniona godność ludzka
kryje w sobie zarodek śmierci.
Choćby wszystko było stracone –
ocal przynajmniej swoją godność!

.

«Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć? (…)
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę»


— Ps. 27, 1-5


Muzyka jest moim ukojeniem …
Rozbraja duszę od napięć, rozpaczy.
Jest mi bliska jak tożsamość.
W moim przekonaniu rzeczywista sztuka
jest manifestacją godności ludzkiej,
dlatego najbliższa jest mi muzyka L. van Beethovena.
Gdy męczy mnie człowieczeństwo moje,
słucham spokoju …, i
czekam, aż mi przejdzie.

Wolność, szczęście, godność …
Bez tego nie może żyć człowiek.
Albert Camus kiedyś wyznał:
„Nie ma wstydu w wyborze szczęścia,
ale może być wstyd,
że człowiek jest sam tylko szczęśliwy”.

.

~ Nie widzę raju ani świętych, ani aniołów.
Widzę ludzi, którzy robią forsę na każdym ludzkim odruchu i 
na każdej ludzkiej tragedii ~


— Joseph Heller

.

Człowiek jest wtedy wolny,
gdy szanuje swoją godność.


[ 29. 11. 2o11 ]

______

* Dignitas hominis (łac.) - godność człowieka

_ __ ___ ____ _____ ______ ____________ _________________ cum Deomoisey b. drozd
2011-11-29


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2662545