ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 36 ]     

~ DEUS – PERSONA et LOGOS ~ ' Bóg - Osoba i Logos ' ; cz. VII [c.d.]


7. Bóg – Osoba. Sens transcendencji i teleologia*(4) immanencji *(5)
_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________


Prawda o Bogu osobowym jest afirmacją płynących stąd konsekwencji. Jeśli Bóg jest osobą to wszystko co istnieje jest elementem harmonii stworzenia, pięknem istnienia i ‘adekwatnością’ pełni bytu. Jeśli zaś nie ma Boga osobowego, to wszelkie oazy sensu, jakim ‘udało się’ wyrosnąć z bezosobowej nieskończoności, prędzej czy później zostaną pochłonięte przez irracjonalny i ostateczny bezsens. Dalszą konsekwencją jest i to, ze jeśli Bóg jest bezosobowy, to nie ma miejsca na nieśmiertelność ani na żaden cel i sens ostateczny.

transcendencja - immanencja :

Nieśmiertelność jest pragnieniem wielu ludzi a z tego nie wynika jeszcze, ze Bóg jest osobowy, zaś człowiek zachowa na zawsze swą odrębność i niepowtarzalność. Życie ludzkie powinno być autentyczne i głęboko zakorzenione w rzeczywistości. Powinno charakteryzować się prymatem rozumu nad materią, wolności nad koniecznością, prymatem tego, co konkretne, nad tym, co powszechne. Czyż nie świadczy to o naszym pochodzeniu od Kogoś Osobowego ? Gdyby ostatecznym fundamentem rzeczywistości była jakaś ‘transcendencja’ bezosobowa, rzeczywistość byłaby zupełnie inna (jeśli w ogóle byłaby, a już nie wspomnę, czy by było miejsce dla osoby). Nasz ludzki fenomen osoby ukazujący się poprzez rozumność, wolność i miłość w ostatecznym wymiarze byłby czymś złudnym. Odsłoniliśmy w ten oto sposób przyczynę naszych zarówno mitologicznych, jak i panteistycznych wyobrażeń o Bogu.

Bóg jest kimś osobowym, a osobowość Jego będziemy jeszcze bardziej odkrywać, zgłębiać nie tylko teoretycznie, ale przez całe swoje doświadczenie i bycie osobą w wymiarze intelektualnym, moralnym i religijnym.

_ __ ___ ____ _____ ______

mens [myśl]
_ __ ___ ____ _____ ______


Kim jest Bóg, skoro nie jest On najdoskonalszą cząstką wszechbytu ani jakąś istotą pozaświatową, ale też nie jest bezosobową duchową plazmą, przenikającą i podtrzymującą wszystko, co istnieje ?

Bezimienny, Istniejący, Wszechobecny Bóg jest zarazem transcendentny wobec wszystkiego, co stworzył. Bóg oddzielony jest od stworzenia „granicą światła niedostępnej ciszy …”.

Obecny, Immanentny Stwórca jest bliższy stworzeniu niż ono samo siebie. Sama ciemność nie jest ciemna dla Niego (por. PS 139,12).

_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________ ___________[c.d.n.]


wyjaśnienia terminologii

*(4) TELEOLOGIA - finalizm, pogląd filoz., wg którego przebiegiem zjawisk rządzi nie tylko przyczynowość, ale i celowość; (por. entelechia; witalizm).
TELEOLOGICZNY - odnoszący się do teleologii; celowy; rozpatrujący co pod kątem widzenia celowości.

*(5) IMMANENTNY - (łc. immanens, -ntis ‘pozostający w czymś’ od immanere ‘pozostawać wewnątrz’) filoz. będący wewnątrz czegoś, wewnętrzny; wynikający wyłącznie z natury samej rzeczy; istniejący w świadomości podmiotu; u I. Kanta: pozostający w granicach doświadczenia.


moisey b. drozd
2009-03-19


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2663018