ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 153 ]     

○○○○ AFIRMACJA ○○○○ część IX [ostatnia część]


10. Potrzeba afirmacji samego siebie


Istnieje jeszcze jeden kluczowy aspekt afirmacji, choć niewiele o nim się mówi: potrzeba afirmacji samego siebie. Jest to decydująca kwestia związana z afirmacją, którą otrzymujemy i którą dajemy. Autoafirmacja oznacza konieczność szczerości wobec samego siebie, docenienie swoich sukcesów i osiągnięć, własnych zalet. Pomoże nam to spojrzeć z dystansem na własne słabości, ograniczenia i porażki. Ludzie często nie dostrzegają dobra, które czynimy, czy też naszych zalet (szczególnie cywilizacja słowiańska). Musimy podziękować Bogu za to, co mamy. Nie ma lepszego sposobu na uznanie Bożych darów od codziennej afirmacji siebie.

Autoafirmacja może zabrzmieć dla kogoś bardzo groźnie, szczególnie w kręgach zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa, gdzie im więcej siebie człowiek nie akceptuje (czyli: poniża), tym jest „bardziej Chrystusowy”. Nic bardziej błędnego i niezdrowego. Ludzie mogą autoafirmację interpretować jako samolubstwo i egocentryzm. Sugerują, ze „autoafirmator” będzie mądralą i pyszałkiem demonstrującym całą gamę neurotycznych zachowań. Czyż nie jest to oznaką powszechnego braku gotowości do tego, by wierzyć i ufać sobie ?
Jeśli brak nam wiary w samych siebie, to :

- jak mamy wierzyć w Boga, który nas stworzył ?
- jak mamy uwierzyć w to, ze wszystko, co stworzył, jest dobre i my także, i tym bardziej ?
- jak mamy zaufać i uwierzyć komuś i w kogoś, jak nie wierzymy sobie i w siebie ?

Zdrowa autoafirmacja wypływa z realistycznego obrazu własnej osoby i szczerości wobec siebie.

Jeśli afirmujemy siebie, łatwiej wychodzimy naprzeciw innym ludziom i afirmujemy ich. Autoafirmacja jest złączona z głównym nakazem chrześcijaństwa, by kochać Boga, a bliźniego swego, jak siebie samego. „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić?” Nawet jeśli Pan mówi o potrzebach fizycznych, to istnieje również głód uczuć, kiedy musi być zaspokojony: głód miłości, uczucia, zrozumienia i aprobaty.

[ koniec ]


○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

mens cordis ▪ myśl serca ▪ mens cordis ▪ myśl serca ▪ mens cordis
myśl serca ▪ mens cordis ▪ myśl serca ▪ mens cordis ▪ myśl serca

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


59 ○●○ Psie głosy nie idą pod niebiosy (usłyszane).

60 ○●○ Zatrzymaj się…, zauważ siebie za sobą.

61 ○●○ Pośpiech sprawia, ze mamy coraz mniej czasu, a powinno być na odwrót.

_ __ ___ ____ _____ ______ ____________ _______________... cum Deo !moisey b. drozd
2009-07-15


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2663063