ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 40 ]     

~ DEUS – PERSONA et LOGOS ~ ' Bóg - Osoba i Logos ' ; cz. X [c.d.]


10. Cud relacji „ JA – TY ”
_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________


Ciemność i Dobro, Piękno i Miłość są różnymi sposobami przedstawiania sobie Boga jako ostatecznego przedmiotu ludzkiej kontemplacji, podziwu, sensu, ratunku, ‘znaku sprzeciwu’, uwielbienia. Te sposoby pozostają dla wielu jednak wciąż zbyt abstrakcyjne. Jaką mogą mieć nadzieję te istoty ludzkie, którymi targają namiętności zbłąkane, namiętności zaplątane w materialne koleje losu, namiętności, które należy najpierw ukształtować i wyplątać ? Dla nich (a więc, na pewnym poziomie, dla nas wszystkich) Bóg musi przybrać postać bardziej osobową, postać, którą można rozpoznać i pokochać – więc przedstawioną słowem lub obrazem. Dlatego też Bóg, by tak rzec, przybiera postać osoby, Innego, który ukazuje się nam poprzez surowość lub miłosierdzie, osąd lub przebaczenie, purytanizm lub współczucie.

Postrzegać Boga jako osobę to widzieć w Nim Innego, który wychodzi nam naprzeciw w relacji osobowej, czyli takiej, jaka istnieje między ojcem (matką) a dzieckiem, kochającym i ukochanym. Bóg nie jest bezosobową siłą, ale Tym, który wchodzi z nami w relację typu „Ja – Ty”, spotyka się z nami jako osoba, wzbudzając w nas cześć i miłość.


_ __ ___ ____ _____ ______

mens [myśl]
_ __ ___ ____ _____ ______


Bóg, Nieskończoność nawiązuje z nami relację osobową, "skurczając"

nieskończoność do skończonej postaci, abyśmy dzięki temu mogli osiągnąć

moralną, emocjonalną i intelektualną dojrzałość ; tylko bowiem poprzez

uczestnictwo w "rzeczywistej", prawdziwej relacji nasze istnienia

nawiązują kontakt ze swym nieskończonym źródłem, celem, Osobą.

_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________ ___________[c.d.n.]


moisey b. drozd
2009-03-24


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2663034