ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 448 ]     

●`MEDITATIO MORTALIS`● № 128 ‘Ostatnie pytanie ’ [esej]


m. b. drozd
_


meditatio № 128 - ‘ Ostatnie pytanie ’ [ esej ]Czy radość jest brakiem smutku?
Czy smutek jest brakiem nadziei?
Czy nadzieja jest brakiem rozpaczy?
Czy rozpacz jest brakiem celu?

Pytać nie mam już sił.
Ostatnie zadane pytanie
powraca do pierwszego
i zaczyna się przedziwna
retoryczna apokatastaza. *

Skąd jestem?
Dlaczego zaistniałem?
Dla kogo i po co żyję?
Dokąd zmierzam?
Czy śmierć jest końcem życia?
Czy jest ona złamaniem progu lęku?
Czy śmierć jest przejściem, a jeśli tak, to dokąd?

Czy Bóg jest człowieczym urojeniem,
aby człowiek poprawił jakość własnego bytu?
Czy też człowiek w sobie
ma ukryte źródło tej tajemnicy
i dlatego poszukuje i pożąda Boga?
Dlaczego Bóg nie chce się ujawnić?
Deus absconditus — Bóg ukryty?
Czy to, co stworzył pozornie jest realne
a w istocie żyjemy w Parmenidesowskiej iluzji
zatopionej w „substancji” Stwórcy?

• •

Człowiek od tchnienia świadomości pyta.

Dziwny jest Wszechświat.
Dziwny jest człowiek.
Dziwny jest Bóg.

To, ze istota ludzka od zaistnienia cywilizacji
tęskni za metafizyką, za czymś,
co jest poza jej zasięgiem postrzegania i odczuwania,
i nie wie, gdzie ma iść, ale wie, ze ma iść,
obojętnie w jakim kierunku,
to nie może być pomyłką,
lub ewolucyjnym zbiegiem okoliczności.


To ślad.
To trop.
To trudne szczęście.


[ 24. 11. 2o1o ]

________

* Termin ~apokatastaza~ pochodzi od greckiego słowa 'apokatastasis'- powrót do początku, czyli "ponowne włączenie, odnowienie". Oznacza on końcową i ostateczną odnowę całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałościi bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu.

W chrześcijaństwie nauka ta rozwinięta została przede wszystkim w patrystyce greckiej (Orygenes, św. Grzegorz z Nyssy) i cechował ją radykalizm w sformułowaniu powszechności zbawienia, co oznaczło, ze potępieni, a nawet Szatan, mają zostać zbawieni. Sobór konstantynopolitański II potępił w 553 roku pogląd, ze zbawienie wszystkich stworzeń jest rzeczą pewną.
Tak rozumiana apokatastaza pozostaje w sprzeczności z przesłaniem Ewangelii i podważa nienaruszalność wolnej woli człowieka. W katolicyzmie apokatastazę rozumie się jako ostateczne zwycięstwo dobra nad złem i przywrócenie jedności z Bogiem.

_ __ ___ ____ _____ ______ ___________ __________ ... cum Deo!


moisey b. drozd
2010-12-18


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.


Bardzo dziękuję za esej. Porządny i mądry w swojej trudnej treści, lecz koniecznej dla człowieka XXI wieku.
Podpis: nowy czytelnik     e-mail:
Dodano: 2010-12-18 19:01:05  Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2662745