ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 24 ]     

~ DEUS ABSCONDITUS ~ ' Bóg ukryty ' cz. IV [c.d.]


fenomen judaizmu

"Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!" [ Izajasz 45, 15 ]

5. Mały i pogardzany naród izraelski w ciągu swoich dziejów miał zawsze świadomość wielkiej misji powierzonej mu przez Boga; panowało powszechne przekonanie, ze to właśnie w tym narodzie przyjdzie na świat oczekiwany Mesjasz. Izraelici całą swoją nadzieję pokładali w wypełnieniu się tego proroctwa. To, co najbardziej zdumiewa historyków religii, to fakt, ze Izrael od początku swoich dziejów wierzył tylko w jednego Boga, chociaż wszystkie starożytne religie oddawały cześć wielu bogom.

Narody, które stworzyły całą kulturę i cywilizację starożytną, przewyższały Hebrajczyków we wszystkich dziedzinach życia (m.in. w sztuce, filozofii oraz technice), tylko w dziedzinie religii lud izraelski miał nieskończenie doskonalsze pojęcie Boga, który jest jedynym, świętym i sprawiedliwym Stwórcą oraz Panem całej stworzonej rzeczywistości. Jedynym wytłumaczeniem tego szokującego faktu jest przyjęcie wyjaśnienia Pisma Świętego - ze to sam Bóg wybrał ten maleńki izraelski lud i objawił mu prawdę o sobie.

Jest to Bóg, który stworzył całą przyrodę - a więc przyroda nie jest Bogiem, lecz stworzeniem. Co więcej, Bóg-Jahwe, Stwórca 'starannie ukryty' stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarowuje go rozumem, wolnością i zdolnością do miłości, a więc również człowiek jest odrębny od przyrody, ma wolność wyboru i może Boga miłować i wielbić lub sprzeciwiać się Jemu. Stwórca - Bóg Jedyny, obdarzając człowieka wolnością bardzo zaryzykował, gdyż wolność człowiecza mogła unicestwić wewnętrzną miłość ludzką kierowaną do Pana Stworzenia i też 'wolność' w klimacie starożytnych cywilizacji była atrybutem wyłącznie 'bogów'.

Wszystkie starożytne religie ukazywały całą przyrodę jako rzeczywistość, gdzie działają magiczne moce, gdzie roi się od wielu bogów, którymi są również gwiazdy i księżyc. Tymczasem dla prostego ludu izraelskiego słońce, gwiazdy, planety i wszystko, co istnieje, jest dziełem jednego Boga. W przyrodzie Asyryjczycy. Babilończycy, Fenicjanie, Etruskowie. Kartagińczycy czy Macedończycy, którzy w odróżnieniu od Hebrajczyków byli potężnymi narodami, o rozwiniętej kulturze i cywilizacji.

Minęło wiele czasu, a naród Izraelski po strasznych doświadczeniach historii jest wierny Bogu ich Ojców, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Podziwiam ich umiłowanie tradycji, kultury, a nade wszystko wiarę w Boga - Jahwe, Boga ukrytego.

W dyskusjach teologicznych czy ekumenicznych my chrześcijanie mamy taki "święty żal" za to, ze naród Izraelski nie przyjął Chrystusa. Kiedy wejdziemy nieco głębiej w kontekst tamtej historii i trzech lat działalności Jezusa nie możemy mieć pretensji o to, ze ten naród bał się wybrać "niebezpieczną naukę Chrystusa o wolności" (bo taką w tamtych realiach była) będąc w niewoli, nie mając swej państwowości. W takich warunkach każdy naród (z odległej perspektywy historiozoficznej) ma prawo popełniać błędy. Czy to był błąd Izraela ? NIE! NIE ! STANOWCZE NIE ! Ten naród spełnia i spełni swój sens historyczny i sens historii w ogóle.

[c.d.n.]


moisey b. drozd
2009-03-07


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2662388