ks. Moisey B. Drozd - Dies Et Mens i Dziecięca Kraina
Dies Et Mens
moisey bogdan drozd

     D I E S   ET   M E N S   [ 30 ]     

~ DEUS – PERSONA et LOGOS ~ ' Bóg - Osoba i Logos ' ; cz. II [c.d.]


1. Osobowa podstawa bytu
_ __ ___ ____ _____ ______


Jaki jest najbardziej istotny wymiar wiary w Boga ?

Najbardziej istotnym wymiarem wiary w Boga jest przekonanie o istnieniu osobowej podstawy bytu, o tym, ze świat jest w pewnym sensie zbudowany na ‘realności osobowej’. Ten pogląd nie jest wynikiem tego, ze wyrosłem w środowisku katolickim wyznającym personalizm jako zasadę wszelkich relacji, lecz ten pogląd wynika z mego przekonania (na podstawie tego co postrzegam w całej rozciągłości), ze we wszechświecie tylko OSOBA posiada zdolność i fenomen relacji jako takiej. Wszechświat zaś nie jest i nie może być wytworem ślepej, nieświadomej woli, zasady, prawa, porządku czy przypadku. On istnieje i jest ‘wpisany’ w realność, którą jak najbardziej słusznie mamy prawo określić mianem świadomej, celowej, mądrej i dobrej.


2. Transcendentna *(1) osobowa realność
_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________


„ Transcendentna osobowa realność – jak zauważa Keith Ward *(2) – nawiązuje z nami swego rodzaju bezpośrednią relację osobistą, w której udział ułatwia nam pokonywanie egoizmu oraz życie oparte na współczuciu, mądrości i szczęśliwości. Nadto dzięki tej relacji możliwa jest ogólna interpretacja całości naszego sposobu doświadczania świata w kontekście związku z tą osobową realnością, wcieloną i obecną w gęstej sieci praw przyrody oraz wolnych aktów skończonych istot, które kształtują nasz świat ” .

Naukowy obraz świata nie sprowadza się do następstwa przypadkowych zdarzeń. Niezwykłe odkrycia współczesnej fizyki ukazują nam system praw przyrody, który jest tak misteryjny i ‘elegancki’, i w którym prawie nic nie zostaje dla zwykłego przypadku.

_ __ ___ ____

mens [myśl]:
_ __ ___ ____ _____ ______


jeśli światem rządziłby przypadek

to po co to wszystko ?

piękno mogłoby przestać na zawsze istnieć

i tak nie miałoby to żadnego znaczenia

przed ?

teraz ?

po ?


[c.d.n.]


_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________

wyjaśnienia terminologii :

*(1) TRANSCENDENTNY - istniejący na zewnątrz czegoś (por. immanentny); filoz. znajdujący się poza zasięgiem naszego doświadczenia i poznawalnego świata (E.Kant).
Etym. - śrdw.łac. transcendentalis 'transcendentny' z łac. transcendens p.pr. od transcendere 'przekraczać; postępować'; zob. trans-; -scendere do scandere, zob. skandować.
TRANSCENDENTALNY - filozof. dotyczący apriorycznych form poznania, nie zaś jego przedmiotu i treści (E.Kant)

*(2) KEITH WARD - duchowny Kościoła anglikańskiego, dziekan Wydziału Teologicznego w Oksfordzie, autor książek z dziedziny filozofii religii.

_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________

istotna informacja

Zdjęcia, które Państwo widzą u góry ekranu, to kadry cudów przyrody której jesteśmy cząstką, niezwykłą cząstką. Cząstką z Boską pieczęcią. Autorem tych zdjęć jest nasz Biskup Włodzimierz Roman Juszczak, a ze mnie taki buc, ze wcześniej o tym nie wspomniałem. Przepraszam.

Władyka Włodzimierz jest fotografikiem od młodzieńczych lat. To między innymi jest Jego pasją. Zdjęcia nie tylko ukazują konkretny moment piękna przyrody, ale są bardzo profesjonalne. Ekscelencjo, dziękuję za uchwycenie piękna w obiektywie.
_ __ ___ ____ _____ ______ ________ __________
moisey b. drozd
2009-03-13


Możesz dodać swój komentarz.

Podpis:   
E-m@il:   

Proszę wpisać nazwę stolicy Polski (antyspam):


Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące indywidualnymi opiniami i poglądami osób je zamieszczających, za które ponoszą oni pełną odpowiedzialność zarówno w sferze prawnej jak i moralnej.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.Nie ma jeszcze komentarzy. Może Ty dodasz swój?
Pozostałe wpisy:

 
Dies Et Mens
Dzień i Myśl

O mnie
Dies Et Mens
Dziecięca Kraina
Kontakt

Dies Et Mens i Dziecięca Kraina - ks. Moisey Bogdan Drozd © 2012
O mnie | Dies Et Mens | Dziecięca Kraina | Kontakt2661957